NASI PARTNERZY

Reklama
Reklama


Śląskie starki berajom
Śląskie Babcie w Chorzowie 4 i 11.02.2015

Słuchaczki UTW panie Helena Domańska i Teresa Majzner spotkały się z uczestnikami półkolonii  w klubie POKOLENIE Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Młodzieżowej. Uczestnicy półkolonii to dzieci w wieku od sześciu do trzynastu lat.

W programie spotkania uwzględniono następujące punkty

- Umiejscowienie Śląska na mapie Polski z uwzględnieniem podziału na Górny Śląsk, Śląsk Opolski, Dolny Śląsk.

- Czytanie wiersza "Kto ty jesteś" oczywiście w gwarze śląskiej "Fto ty jesteś, kaj ty  miyszkosz"

- informacja o strojach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem "paradnego" stroju bytomsko - rozbarskiego, kobiecego oraz męskiego.

- opowiadanie o zwyczajach i przesądach regionalnych - śląskich związanych z Bożym Narodzeniem (Godach), Zapustach, Wielkim Postem i Wielkanocą.

- Czytanie opowiadania " Zosia i fiołkowy kapelusz" Edyty Zarębskiej -w gwarze śląskiej przetłumaczone przez panią Helenę za zgodą Autorki,

- Oglądanie herbów miast śląskich i rozmowa, na temat jakie jest i było ich znaczenie.

Na spotkanie z dziećmi, już tradycyjnie,stroje wypożyczyło Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek.

Dzieci w czasie spotkania wykazały zainteresowanie tematem. A dwoje uczestników nawet wystąpiło aby zarecytować wiersz "Uwe i Wili" (Paweł i Gaweł )  oraz powiedzieć zagadkę  cz to znaczy:"na byfyju sto szolka tyju"

Głównym celem tego spotkania było krzewienie wiedzy o Śląsku i gwarze śląskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem nagrania "Hymnu" Konkursu na    Ślażaka Roku" pod tytułem  Pogodomy po naszymu" (Słowa i wykonanie  Maria Pańczyk, a muzykę  napisał Grzegorz Spyra)

Po wysłuchaniu piosenki i przedstawieniu się pani Teresa Majzner "łosprawiała" o inicjatorce Konkursu na "Ślązaka Roku", eliminacjach do tegoż konkursu i jego edycjach. Nie brakło również informacji o konkursach "Młodzieżowy Ślązak Roku" oraz przyznawanych tytułach "Honorowego Ślązaka Roku"

Nie zabrakło informacji o osobach, którym przyznano tytuł Honorowego Ślązaka Roku (Adolf Dygacz-etnograf, Alfons Nossol-biskup Franciszek Pieczka-aktor, Wojciech Kilar-kompozytor, Gerard Cieślik-piłkarz, prof. Franciszek Kokot-nefrolog, prof. Julian Gembalski-mistrz organów) .Tytuł ten otrzymały osoby, które nie tyko, były/są  związane ze Śląskiem, ale krzewią wiedzę o Śląsku.

Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się nazwiskami osób, które przez lata zasiadały jao Jurorzy Konkursu: prof. Dorota Simonides, Bolesław Lubosz, Kazimierz Kutz, prof. Jan Miodek. Podczas tego "łosprawiania" nie zabrakło lokalnego patriotyzmu - z akcentem na  "Tarnogórzanie" Również Radzionków został wyróżniony, Irena Chilmon (Radzionkowianka) została finalistką Konkursu w 2001 roku.

Następnie głos zabrała pani Helena Domańska, by zaprezentować śląski strój paradny kobiety dojrzałej oraz śląski strój, w którym paradowały śląskie "frelki, dziołchy".

Nie brakło również informacji o męskich strojach regionalnych (ilustracje) i dodatkowych elementach stroju. Do prezentacji stroju śląskiej "dziołchy"Pani Helena wykorzystała lalkę w śląskim stroju wypożyczoną od Jej Koleżanki z Bobrownik,a stroje, w które byłyśmy ubrane wypożyczył pan Piotr Mankiewicz właściciel Muzeum Chleba w   Radzionkowie. Kolejny punkt programu to czytanie opowiadania Edyty Zarębskie Zosia i fiołkowy kapelusz" ("O Zosi w fioletowym hutliku") Jako ostatni punkt spotkania - to prezentacja wybranych herbów miast śląskich i przedstawienie znaczenia tych herbów dawniej i dziś (heraldyka). Podałyśmy też informacje o flagach miast.

Spotkanie było udane, dzieci śpiewały, jako przerywnik, piosenki śląskie. Nie zabrakło również tańca przy śląskich melodiach.

 
Śląskie tradycje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w swojej działalności statutowej ma zapisane, między innymi, podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów między mieszkańcami regionu, upowszechnianie wiedzy o Śląsku i Ziemi Tarnogórskiej oraz współdziałanie z przedszkolami i szkołami. Te zadania statutowe przybierają realny wymiar przez różne działania, z których bez wątpienia szczególnie wyjątkowym jest prowadzenie lekcji regionalizmu dla przedszkolaków. Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wcielają się w rolę śląskich starek, babć, które opowiadają maluchom o śląskich tradycjach. Są chętnie zapraszane przez nauczycieli przedszkoli, żeby dzieci mogły się oswoić z tym co ważne dla ich małej ojczyzny. 19 grudnia słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach, panie Helena Domańska i Teresa Majzner zostały zaproszone przez dyrekcję i nauczycielki do Przedszkola „Słoneczna Chatka” w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 11, żeby wziąć udział w projekcie regionalnym. Przedszkolaki poznawały jak wyglądała wieczerza wigilijna na Śląsku,jak ją przygotowywano a także zwyczaje towarzyszące tej uroczystej kolacji. Ważnym punktem spotkania był wspólny posiłek przy „wigilijnym” stole tradycyjnych potraw śląskich.

Więcej…
 
Relacja ze spotkania z Przedszkolakami dnia 19.12.2014

Dnia 19.12.2014 r. słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach panie Helena Domańska i Teresa Majzner zostały zaproszone do Przedszkola SŁONECZNA CHATKA w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 11.
W tym dniu Dyrekcja Przedszkola wraz z Kadrą postanowiła swoim podopiecznym pokazać jak wygląda wieczerza wigilijna na Śląsku.

Główne punkty całego  przedsięwzięcia to:
1) Jasełka w wykonaniu dzieci (oczywiście w gwarze śląskiej)
2) przedstawienie przygotowań oraz przebiegu wieczerzy wigilijnej, a także zwyczajów towarzyszących tej uroczystej kolacji
3) wspólny posiłek przy stole tradycyjnych wigilijnych potraw  śląskich.

Realizacja punktu 2) programu należała do pań Heleny i Teresy.
W czasie przeznaczonym na opowiadanie o śląskiej "wiliji" zostały zaprezentowane paradne śląskie stroje kobiece oraz strój "dziołchy" (dziewczęcy) - z akcentem na fakt,iż są to stroje rozbarskie czyli bytomskie.

Następnie nasze "studentki" opowiedziały o przygotowaniach do GODÓW (Adwent, roraty, sprzątanie chałpy i obejścia, przygotowanie "gyszynkow", strojenie chałpy, Pasterka); a także jak ma być nakryty stół do wieczerzy wigilijnej (bioly obrus, krzyż,świyczki, pod biołym serwetem siano, pod talyrzami pieniążek, łuski z karpia, pod stołym coś metalowego i wiadomo - jedno miejsce wolne ale przygotowane dla  niespodziewanego gościa).

Kolejny temat to dania wigilijne spożywane na Śląsku
- zupy: grzybowa z gałuszkami, z ryby, siemieniotka zwana też konopiotką, śliwconka, migdałowa (oczywiście nie wszystkie w każdym domu)
- pozostałe potrawy i "maszkyty": chleb, sól, ryba (karp), kapusta z grzybami lub grochem, moczka( mocka, bryja, mołcka), makówki(makiełki), kompot wigilijny, "jabka", "łorzechy" kołocz z makiem, kołocz z syrem, pierniki.

W trakcie opowiadania o potrawach wigilijnych wystąpiła również informacja o symbolice spożywanych potraw oraz o przesądach wigilijnych. Nie zabrakło też informacji o "opłatku" i pojawieniu się choinki w domach w okresie bożonarodzeniowym. Na zakończenie swojej prezentacji panie Helena i Teresa przeczytały opowiadanie pod tytułem "O Świentyj Familiji i Szarym Pajonczku". Po tej prezentacji nastąpiła degustacja potraw wigilijnych. Była zupa grzybowa z grzankami, ziemniaki, kapusta z grzybami, smażona ryba, kompot ze suszonych owoców, moczka, makówki i inne "maszkyty."

Dzieci były bardzo zaangażowane w to co same przygotowały i w to w czym uczestniczyły.

Stroje, w których wystąpiły studentki UTW  były wypożyczone z Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Opowiadanie " O Świentyj  Familiji i Szarym Pajonczku" jest tłumaczeniem  z książki Ewy Szelburg-Zarembiny BOŻY ROCZEK opowiadania "O Świętej Rodzinie i Szarym Pajączku" dokonanym przez panie Helenę  i Teresę. Lalkę w stroju śląskim wypożyczyła Koleżanka pani Heleny

 
9.12.2014 Śląskie Babcie w przedszkolu w Zabrzu - Grzybowicach

Dnia 09.12.2014 r. słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach panie Helena Domańska i Teresa Majzner odwiedziły Przedszkole nr 40 w Zabrzu-Grzybowicach. W Przedszkolu tym funkcjonują trzy oddziały "Misie", "Krasnoludki" oraz "Biedronki." Panie Helena i Teresa odwiedziły kolejno każdą grupę wiekową przedszkolaków. Spotkanie miało na celu przybliżenie i poszerzenie wiedzy przedszkolaków o regionie, w którym mieszkają, żyją czyli o Śląsku. Na początku po przywitaniu i przedstawieniu się panie Helena i Teresa rozpoczęły z dziećmi pogawędkę, o tym czy wiedzą, gdzie mieszkają (Grzybowice, Zabrze, Śląsk, Polska).
Następnie zostały zaprezentowane stroje paradne kobiet śląskich oraz na przykładzie lalki ubranej w strój śląski   został omówiony ubiór dziewczęcy (dziołchy ze Śląska). Była też wzmianka o ubiorach noszonych na Śląsku przez chłopców i męzczyzn. W trakcie pogadanki dzieci poznały takie słowa, jak kiecka,jakla, zopaska, kabotek, gorset, purpurka, galanda. Kolejne zagadnienie, które zostało poruszone w trakcie spotkania to przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia (Godów). Uwieńczeniem rozmowy o śląskich zwyczajach związanych z przygotowaniem do Godów było przeczytanie opowiadania " O Świętej Rodzinie i Szarym Pajączku", oczywiście w gwarze śląskiej.
Po przeczytaniu opowiadania wywiązała się z dziećmi rozmowa na temat co one zrozumiały i zapamiętały z usłyszanego tekstu.

Poziom odpowiedzi był uzależniony od wieku przedszkolaków. Najbardziej komunikatywna i zasobna w wiedzę okazała się grupa "Biedronek" ( co jest uzasadnione ).

W grupie  "Misiów" wisiała na ścianie mapa regionu śląskiego,co ułatwiło rozpoczęcie rozmowy i  zachęciło dzieci do wypowiedzi przed obcymi paniami.

Opowiadanie zostało zaczerpnięte z książki Ewy Szelburg-Zarembiny BOŻY ROCZEK Instytut Wydawniczy PAX Wa-wa 1990 r. A tłumaczenie na gwarę śląską "popełniły' Teresa Majzner i Helena Domańska. Stroje, w których wystąpiły panie Helena i Teresa zostały wypożyczone z Muzeum Chleba w Radzionkowie, dzięki uprzejmości pana Mankiewicza. Strój dziołchy (dziewczęcy), w który została ubrana został uszyty przez Koleżankę pani Heleny.

Sądząc po reakcji Personelu i Przedszkolaków spotkanie usatysfakcjonowało wszystkich uczestników spotkania.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7

Przekaż Twój 1 %

Reklama

Ta strona wykorzystuje COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki .

Akceptuje polityke cookie

EU Cookie Directive Module Information