NASI PARTNERZY

Reklama
Reklama


Śląskie starki berajom
18.01.2013 kolejne spotkanie w Przedszkolu nr 26

18 stycznia 2013r. odbyło się kolejne spotkanie nestorek UTW z Przedszkolakami w Przedszkolu nr 26 w Tarnowskich Górach/Opatowicach w ramach krzewienia wiedzy o Śląsku i gwarze śląskiej.

Plan spotkania przedstawia się następująco:
1) przywitanie, wspólne oglądanie zdjęć babć i dziadków oraz pogadanka o roli babć i dziadków w życiu
przedszkolaków i ich rodzinach (poznawanie nowych słów gwary śląskiej: oma ,opa, starzik, starka, fest pszaja, szekulada, maszkiety, bombony, hulac, bala grać, do garca cylować, łograc i inne)

2) piosenka w wykonaniu przedszkolaków

3) czytanie wierszy p. Urszuli Oślislok pod tytułem "Śwjynto babciów,starków, omów" oraz "Starka i starzik (Babcia i dziadek), a następnie rozmowa na temat wysłuchanych wierszy.

4) druga piosenka tematycznie związana z wierszami w wykonaniu przedszkolaków

5) czytanie opowiadania pod tytułem "Zosia i fiołkowy kapelusz" przygotowanego w gwarze śląskiej przez panią Helenę Domańską na podstawie opowiadania napisanego przez p. Edytę Zarębską pod tym samym tytułem.

6) rozmowa na temat przeczytanego tekstu (oczywiście z użyciem zwrotów gwary śląskiej) i przekazanie na gazetkę ilustracji, które będą przez jakiś czas przypominać poznane wyrazy gwary śląskiej oraz morał wysłuchanego opowiadania.

7) zakończenie spotkania piosenką w wykonaniu przedszkolaków.

Spotkanie przebiegło zgodnie z planem uzgodnionym wcześniej z Personelem Pedagogicznym Przedszkola.
Dzieci wykazały się niesamowitym zaangażowaniem i aktywnością ponadto rewelacyjną pamięcią wiadomości uzyskanych podczas wcześniejszych spotkań.

Spotkanie prowadziły: Teresa Majzner i Anna Podstolec

 
16.11.2012 Gwarowe spotkania z przedszkolakami

W piątek 16 listopada odbyło się ciekawe spotkanie nestorek – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku – pań Heleny Domańskiej oraz Teresy Majzner z przedszkolakami w Przedszkolu nr 26 w Tarnowskich Górach – Opatowicach. Dyrektor Katarzyna Pozimska zaprosiła do współpracy słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, by w ramach zajęć z regionalizmu porozprawiały z przedszkolakami o ich małej ojczyźnie, w której żyją. Celem spotkania było zainteresować dzieci regionem, w którym mieszkają, czyli Śląskiem. Jego kulturą oraz gwarą śląską.

W pierwszej części spotkania dzieci poznały mapę Polski oraz nazwy państw, z którymi sąsiaduje Polska, aby wiedzieli jak odpowiedzieć na pytanie: Kaj ty miyszkosz? Tu na Śląsku, na tym pięknym Polski konsku! Następnie dowiedziały się, że oprócz Górnego Śląska jest jeszcze Śląsk Opolski oraz Dolny Śląsk. Młodzi uczestnicy spotkania aktywnie zapoznawali się z przedstawionymi mapami, pokazując na nich omawiany region. Mapki Polski oraz Śląska w zmniejszonych rozmiarach dzieci otrzymały do zawieszenia na gazetce, którą wykonają po spotkaniu.

Niezwykle ciekawe dla przedszkolaków było poznawanie gwary śląskiej. Pani Helena Domańska, ubrana w strój śląski, przeczytała napisany w gwarze wiersz pt.„Kto ty jesteś?”, żeby mali słuchacze wsłuchali się, co to znaczy „Godać śląską godką, gwarą”. Po czym nastąpiła pogadanka o gwarze śląskiej, poznawanie słów gwarowych występujących w wierszu oraz nazywanie przedmiotów oraz czynności w gwarze. Część słów została odpowiednio zilustrowana, by wraz z opisem mogły być zawieszone na gazetce.Dla urozmaicenia spotkania dzieci wysłuchały piosenki „Poszła Karolinka”, a i same też zaśpiewały śląską piosenkę. Na zakończenie spotkania przedszkolaki wyrecytowały w wersji gwarowej, z podziałem na role, wiersz „Stoi na stacji lokomotywa”.

Spotkanie gwarowe bardzo się spodobało i dlatego następne zaplanowano już na 14 grudnia br.. Będą to rozmowy poświęcone tematyce bożonarodzeniowej oraz zabawom karnawałowym. To bardzo miłe, sympatyczne spotkanie stremowanych słuchaczek UTW spotkało się z życzliwym przyjęciem nie tylko dzieci, ale także dyrekcji i wychowawczyń Przedszkola nr 26.

 


 
14.12.2012 Spotkanie w przedszkolu w Opatowicach

W piątek 14.12. 2012r. odbyło się kolejne spotkanie Słuchaczek UTW z Przedszkolakami w Przedszkolu w Opatowicach, w ramach zajęć z regionalizmu. Na wstępie dzieci przypomniały dlaczego panie, ubrane w "dziwne" stroje odwiedzają ich przedszkole. Podczas tej krótkiej pogadanki dzieci wykazały się dobrą znajomością tematu z poprzedniego spotkania. Zapamiętały również sporo słów gwarowych. W dalszej części rozmowy dzieci dowiedziały się o strojach regionalnych, ze szczególnym akcentem, na stroje śląskie. Pani Helena i pani Teresa były ubrane w stroje śląskie "paradne", a pani Ania w strój "domowy". Każda z pań krótko opowiedziała z jakich elementów składa się strój, który ma ubrany ( kiecka, zopaska, jakla, bluza, chusta, czepiec, korale). W tej części spotkania dzieci dowiedziały się również, że stroje śląskie mają swoje korzenie w Bytomiu/Rozbarku. Ponadto dzieciom uświadomiono, iż inne stroje nosiły panny, a inny mężatki. A jaki strój był zakładany zależało również od okoliczności. Kwestia ubioru dotyczyła również mężczyzn.

Dla lepszego zilustrowania i zapamiętania informacji zostały przygotowane plansze z opisem stroju śląskiego (rozbarskiego) dla panny i kawalera oraz stroju ze Śląska Opolskiego i ze Świętochłowic. Plansze te dzieci razem z wychowawczyniami mogą umieścić na gazetce. Kolejny etap spotkania to pastorałka "śniygiem suje" w wykonaniu zespołu ADI i krótka rozmowa o treści pastorałki, a także o Adwencie, Godach oraz zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, oczywiście prowadzona w gwarze śląskiej. Najważniejszą częścią spotkania było czytanie bajki "O Świętej Rodzinie i szarym Pajączku" ( O Świentyj Familiji i Szarym Pajonczku), przygotowanej w gwarze śląskiej na podstawie książki Ewy Szelburg Zarembiny "Boży Roczek".
Po przeczytaniu bajki z podziałem na role (czytały: p. Helena, p. Ania, p. Teresa) dzieci wypowiadały się o tym co zrozumiały i zapamiętały z zasłyszanej bajki. W czasie omawiania bajki dzieci zauważyły również aspekty wychowawcze: nie należy wyśmiewać się z innych, ważne jest jak kto się zachowuje i postępuje. Na pożegnanie pani Helena przeczytała jeszcze wiersz "Zima", oczywiście w gwarze śląskiej. Termin następnego spotkania ustalono wstępnie na 18.01 2013r. Dzięki uprzejmości pana Mankiewicza panie czytające bajki mogły wystąpić w Strojach śląskich, a wysłuchanie pastorałki za zgodą zespołu ADI.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze i zakończyło się wzajemnym składaniem życzeń świąteczno – noworocznych.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 7

Przekaż Twój 1 %

Reklama

Ta strona wykorzystuje COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki .

Akceptuje polityke cookie

EU Cookie Directive Module Information