NASI PARTNERZY

Reklama
Reklama


O Stowarzyszeniu PDF Drukuj Email


z siedzibą

w Tarnowskich Górach

przy ul. Opolskiej 21
Władze Stowarzyszenia reprezentuje Zarząd w składzie:

Prezes Magdalena Latacz
Wiceprezes Michał Sporoń
Sekretarz Stanisława Szymczyk
Skarbnik Ewa Słabik
Członek zarządu Maria Gołąbska Marulewska


Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca                        Teresa Majzner
Członek                                    Maria Witkowska
Członek                                           Janina Muc

 

 


I. Jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednocześnie członkiem Stowarzyszenia?


Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest  równocześnie członkiem Tarnogórskiego Stowarzyszenia –Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać słuchacz,  który:
- jest emerytem lub rencistą,
- jest mieszkańcem powiatu tarnogórskiego,
- złoży deklarację,
- opłaci w momencie złożenia deklaracji składkę roczną w wysokości 50 zł

Słuchacze, którzy są już członkami Stowarzyszenia dokonują do końca listopada danego roku  wpłaty składki rocznej - 50 zł.
Deklaracje i wpłaty przyjmuje się :
- w dniach, w których odbywają się wykłady ( oprócz wykładu inauguracyjnego)
- w biurze Stowarzyszenia przy ul Opolskiej 21.

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem banku.
Konto bankowe Stowarzyszenia:
Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Bank BGŻ nr 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330


II. Co oferujemy


1.Wykłady


Wykłady wygłaszane są w co drugi poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 16.30 w sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego. Tematyka wykładów obejmuje różne dziedziny nauki

O tematyce  wykładu słuchacze są informowani:
-  podczas poniedziałkowych wykładów,
-  poprzez stronę internetową Stowarzyszenia www.utwtg.pl
-  pod numerem telefonu 513  191 176.
Uwaga :telefon 513 191 176 jest numerem prywatnym, dlatego prosi się, aby w sprawach związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00

2. Zajęcia fakultatywne


W roku 2018/2019 planuje się prowadzenie następujących zajęć  fakultatywnych:
a/ informatyki,
b/ języków obcych :angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego ,
c/ artystycznych: malarstwo, rękodzieło artystyczne i florystyka,
d/ ruchowych: aerobik, yoga, gimnastyka z tańcem, gimnastyka w wodzie , gimnastyka usprawniająco-lecznicza, ćwiczenia ruchowe w Galerii Fitnessu
Zajęcia będą się odbywać, jeżeli utworzą się grupy liczące min 12 osób. Terminy ich rozpoczęcia podamy do 14 września br


3. Miejsce, częstotliwość i odpłatność za zajęcia


a/ Informatyka


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie , w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych  w Wieloprofilowym Zespole Szkół przy ul. Sienkiewicza w Tarnowskich Górach . Tworzonych jest kilka grup biorąc pod uwagę różny stopień umiejętności uczestniczących osób.
Odpłatność za zajęcia wynosi 130 zł/rok,płatna do końca października 2018 r u starosty grupy lub na konto bankowe stowarzyszenia


b/ Języki obce


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie , w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych . Słuchacze dzieleni są na grupy w zależności od posiadanych umiejętności. Miejscem zajęć jest II LO im. Staszica w Tarnowskich Górach oraz Zespół Szkół Techniczno- Usługowych w Tarnowskich Górach.
Odpłatność za zajęcia wynosi 130 zł/rok płatna do końca października 2018 r u starosty grupy lub na konto bankowe stowarzyszenia


c/ Zajęcia artystyczne


a/ malarstwo odbywa się raz w m-cu , w wymiarze 2 godzin w Zespole szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Gorach przy ul. Pokoju. Odpłatność wynosi 10 zł/ zajęcie + koszt materiałów
b/ florystyka odbywa się dwa razy w m-cu , w wymiarze 2 godzin w Zespole szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Gorach przy ul. Pokoju. Odpłatność wynosi 15 zł/ m-c + koszt materiałów
c/ rękodzieło artystyczne odbywa się raz w m-cu , w wymiarze 2 godzin w Budynku Biura „Debet” w Tarnowskich Gorach przy ul. Gliwickiej. Odpłatność wynosi 10 zł/ zajęcie + koszt materiałów
Opłaty za zajęcia przyjmuje starosta grupy

d/ Zajęcia ruchowe


a/ aerobik -raz w tygodniu w wymiarze 45 min w sali baletowej Tarnogórskiego Centrum Kultury ,odpłatność 5 zł/zajęcie
b/ yoga - raz w tygodniu w wymiarze 45 min w sali baletowej Tarnogórskiego Centrum Kultury, odpłatność 12 zł/zajęcie, płatne za m-c z góry
c/ gimnastyka z tańcem – raz w tygodniu w wymiarze 60 min w sali ćwiczeń Parku Wodnego, odpłatność 10 zł/zajęcie
d/ gimnastyka w wodzie – raz w tygodniu w wymiarze 45 min, w Parku Wodnym, odpłatność 9 zł/zajęcie
e/ gimnastyka usprawniająco-lecznicza, raz w tygodniu, w wymiarze 45 min w Zakładzie Rehabilitacyjnym WSP SA im B.Hagera, odpłatność 8 zł/zajęcie
f/ ćwiczenia ruchowe- fitness – dwa razy w tygodniu , wymiarze 45 min w Galeri Fitnessu przy ul. Janasa w tarnowskich Górach, odpłatność 45 zł/m-c

Opłaty za zajęcia przyjmuje starosta grupy.


I. Jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednocześnie członkiem Stowarzyszenia?

Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest równocześnie członkiem Tarnogórskiego Stowarzyszenia –Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać słuchacz,  który:
- jest emerytem lub rencistą,
- jest mieszkańcem powiatu tarnogórskiego,
- złoży deklarację,
- opłaci w momencie złożenia deklaracji składkę roczną w wysokości 50 zł

Słuchacze, którzy są już członkami Stowarzyszenia dokonują do końca listopada danego roku  wpłaty składki rocznej - 50 zł.
Deklaracje i wpłaty przyjmuje się :
- w dniach, w których odbywają się wykłady ( oprócz wykładu inauguracyjnego)
- w biurze Stowarzyszenia przy ul Opolskiej 21. Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem banku.

Konto bankowe Stowarzyszenia:

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Bank BGŻ nr 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330

II. Co oferujemy

1.Wykłady

Wykłady wygłaszane są w co drugi poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 16.30 w sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego. Tematyka wykładów obejmuje różne dziedziny nauki
Cykl wykładów oraz rozpoczęcie roku akademickiego nastąpi  1 października 2018 o godz. 16.30 w  Centrum Rzemiosła i Sztuki Dawnej w Kompleksie Zamkowym "U Wrochema"

O tematyce  wykładu słuchacze są informowani:
-  podczas poniedziałkowych wykładowów,
-  poprzez stronę internetową Stowarzyszenia www.utwtg.pl
-  pod numerem telefonu 513  191 176.

Uwaga :telefon 513 191 176 jest numerem prywatnym, dlatego prosi się, aby w sprawach związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00

2. Zajęcia fakultatywne

W roku 2018/2019 planuje się prowadzenie następujących zajęć  fakultatywnych:
a/ informatyki,
b/ języków obcych :angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego ,
c/ artystycznych: malarstwo, rękodzieło artystyczne i florystyka,

d/ ruchowych: aerobik, yoga, gimnastyka z tańcem, gimnastyka w wodzie , gimnastyka usprawniająco-lecznicza, ćwiczenia ruchowe w Galerii Fitnessu

Zajęcia będą się odbywać, jeżeli utworzą się grupy liczące min 12 osób. Terminy ich rozpoczęcia podamy do 14 września br

3. Miejsce , częstotliwość i odpłatność za zajęcia

a/ Informatyka

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie , w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w Wieloprofilowym Zespole Szkół przy ul. Sienkiewicza w Tarnowskich Górach . Tworzonych jest kilka grup biorąc pod uwagę różny stopień umiejętności uczestniczących osób.

Odpłatność za zajęcia wynosi 130 zł/rok,płatna do końca października 2018 r u starosty grupy lub na konto bankowe stowarzyszenia

b/ Języki obce

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie , w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych . Słuchacze dzieleni są na grupy w zależności od posiadanych umiejętności. Miejscem zajęć jest II LO im. Staszica w Tarnowskich Górach oraz Zespół Szkół Techniczno- Usługowych w Tarnowskich Górach.

Odpłatność za zajęcia wynosi 130 zł/rok płatna do końca października 2018 r u starosty grupy lub na konto bankowe stowarzyszenia

c/ Zajęcia artystyczne

a/ malarstwo odbywa się raz w m-cu , w wymiarze 2 godzin w Zespole szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Gorach przy ul. Pokoju. Odpłatność wynosi 10 zł/ zajęcie + koszt materiałów

b/ florystyka odbywa się dwa razy w m-cu , w wymiarze 2 godzin w Zespole szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Gorach przy ul. Pokoju. Odpłatność wynosi 15 zł/ m-c + koszt materiałów

c/ rękodzieło artystyczne odbywa się raz w m-cu , w wymiarze 2 godzin w Budynku Biura „Debet” w Tarnowskich Gorach przy ul. Gliwickiej. Odpłatność wynosi 10 zł/ zajęcie + koszt materiałów

Opłaty za zajęcia przyjmuje starosta grupy

d/ Zajęcia ruchowe

a/ aerobik -raz w tygodniu w wymiarze 45 min w sali baletowej Tarnogórskiego Centrum Kultury ,odpłatność 5 zł/zajęcie

b/ yoga - raz w tygodniu w wymiarze 45 min w sali baletowej Tarnogórskiego Centrum Kultury, odpłatność 12 zł/zajęcie

c/ gimnastyka z tańcem – raz w tygodniu w wymiarze 60 min w sali ćwiczeń Parku Wodnego, odpłatność 10 zł/zajęcie

d/ gimnastyka w wodzie – raz w tygodniu w wymiarze 45 min, w Parku Wodnym, odpłatność 9 zł/zajęcie

e/ gimnastyka usprawniająco-lecznicza, raz w tygodniu, w wymiarze 45 min w Zakładzie Rehabilitacyjnym WSP SA im B.Hagera, odpłatność 8 zł/zajęcie

f/ ćwiczenia ruchowe- fitness – dwa razy w tygodniu , wymiarze 45 min w Galeri Fitnessu przy ul. Janasa w tarnowskich Górach, odpłatność 45 zł/m-c

Opłaty za zajęcia przyjmuje starosta grupy. 

 

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 

Przekaż Twój 1 %

Reklama

Ta strona wykorzystuje COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki .

Akceptuje polityke cookie

EU Cookie Directive Module Information